کتاب والایش (نسخه صوتی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان

این کتاب مجموعه‌ای از ۲۵ داستان شخصی از روش‌های تبدیل درد به قدرت است.در کتاب والایش، مهندس بهامین دادرس می‌کوشد تجربه‌های شخصی خود در قالب داستان‌های کوتاه به جان و دل مخاطب برساند.