کتاب والایش (نسخه‌الکترونیکی)

    ۳۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان

    این کتاب مجموعه‌ای از ۲۵ داستان شخصی از روش‌های تبدیل درد به قدرت است.در کتاب والایش، مهندس بهامین دادرس می‌کوشد تجربه‌های شخصی خود در قالب داستان‌های کوتاه به جان و دل مخاطب برساند.