مرور برچسب

رسالت فردی

رسالت شخصی شگفت‌انگیزترین هدیه خدا + ویدیو

رسالت شخصی و شناخت رسالت فردی واقعا وقتی کشف رسالت شخصی را یادگرفتم تا چندوقت همش درگیر این بودم که آخه چرا این چیزارو تو مدرسه یادمان ندادند؟ رسالت شخصی یا رسالت فردی اینکه چگونه رسالت شخصی خودمان را پیدا کنیم؟ اینکه چطوری مثل کتاب…