تست ذهن آگاهی

همانطور که میدانید خیلی از ناراحتی‌های ما یا افسوس گذشته است یا اضطراب و نگرانی آینده و تعداد کمی از ما هستیم که در لحظه حال متمرکز باشیم.

در این آزمون کوتاه خودتان به سادگی متوجه میشوید که ذهنتان در کجا‌ها سفر میکند.
پیشنهاد میکنم این تست ۲ دقیقه‌ای را به هیچ عنوان از دست ندهید.

 

 

 

آیا هنگام فیلم دیدن حواستان کاملا به فیلم است؟
در زیر دوش حمام معمولا به چه چیزی فکر میکنید؟
در هنگام گوش دادن به یک آهنگ معمولا چه اتفاقی در ذهن شما رخ میدهد؟
وقتی در طبیعتی جذاب وارد میشوید؟ مثل جنگل و دریا و...
وقتی رانندگی میکنید یا به عنوان مسافر در تاکسی هستید:
هنگام مسواک زدن
در هنگام نماز خواندن....
شب‌ها قبل از خواب
به نظر خودم
بیشتر به این فکر میکنم که ...
لطفا اطلاعات زیر را برای مشاهده نتایج ارائه کنید
آدرس ایمیل
Check Answers